دانشگاه خوارزمی
کد کاربر
رمز
 
 
امام حسین علیه السلام:
 
کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.
 
                                                  نزهه الناظر،ص88
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>